Strona Główna   |   Kontakt
Strona Główna
Kancelaria CFL
Witamy
Nasz zespół tworz±:Adwokat Katarzyna Legień-Galemba Absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2006-2009 odbyła aplikację adwokack±, zakończon± wynikiem bardzo dobrym i wpisem na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Wieloletnie do¶wiadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich w Katowicach.

Członek zespołu Kancelarii Adwokackich ¶wiadcz±cych stał± pomoc prawn± lekarzom i lekarzom dentystom, członkom ¦l±skiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Włada biegle językiem angielskim.

e-mail: katarzyna.legien@adwokatura.plWojciech Cygan Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własno¶ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokack± w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2011 roku, po zdanym egzaminie, został wpisany na listę adwokatów. W trakcie aplikacji adwokackiej współpracował z kancelari± adwokack± w Katowicach.

W latach 2011-2016 roku powołany w poczet członków Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ¦l±skiego Zwi±zku Piłki Nożnej. W latach 2012-2016 członek Izby ds. Rozwi±zywania Sporów Sportowych przy Polskim Zwi±zku Piłki Nożnej. Od 2016 roku członek Zarz±du Polskiego Zwi±zku Piłki Nożnej oraz Wiceprezes Zarz±du Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

W latach 2012-2013 Wiceprezes, a w latach 2013-2017 Prezes Zarz±du GKS GieKSa Katowice S.A. Od 2016 roku Przewodnicz±cy Rady Nadzorczej Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Współautor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i własno¶ci intelektualnej.

Przeprowadził kilkadziesi±t szkoleń i wykładów z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, własno¶ci intelektualnej, prawa autorskiego oraz zakładania i prowadzenia działalno¶ci gospodarczej.

e-mail: wcygan@kancelariacfl.pl

Tomasz Cygan Adwokat Tomasz Cygan ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach w 2005 roku z ocen± bardzo dobr±. W tym samym roku rozpocz±ł studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach oraz aplikację s±dow±, któr± ukończył w roku 2008.

W latach 2005 – 2009 pracował jako prawnik w grupie spółek, gdzie zajmował się kompleksow± obsług± podmiotów gospodarczych.

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własno¶ci intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalno¶ci gospodarczej.

Brał udział jako wykładowca w projektach finansowanych ze ¶rodków unijnych jak „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Chroń swój sukces”, „¦l±skie Manufaktury Przemysłów Kultury” oraz „Zarz±dzanie własno¶ci± intelektualn±”. Współpracował z takimi instytucjami jak Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wykładowca na studiach prowadzonych m. in. przez Wyższ± Szkołę Bankow± w Poznaniu oraz Wyższ± Szkołę Biznesu w D±browie Górniczej.

Od 2010 roku prowadzi indywidualn± praktykę adwokack±.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów (m.in. w „IT w Administracji”, „IT Professional”, „Ekspert Ochrony Informacji”, „ABI – Expert”, „Palestra”) oraz publikacji ksi±żkowych, między innymi „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wydanie II”, współautorem „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarz±dzania systemem informatycznym” oraz „Tworzenie systemu zarz±dzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z norm± ISO/IEC 27001:2014”.

Audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12. Współautor bloga z zakresu ochrony danych osobowych – www.odo.com.pl

e-mail: tcygan@kancelariacfl.pl


Copyright © Kancelaria CFL