Strona Główna   |   Kontakt
Strona Główna
Kancelaria CFL
Witamy
Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:

 •  Prawo karne (m.in. obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentowanie osób pokrzywdzonych w procesach karnych, odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania);
 •  Prawo cywilne (m.in. dochodzenie roszczeń majątkowych – sprawy o zapłatę, odszkodowania, wypadki komunikacyjne, sprawy ubezpieczeniowe, błędy w sztuce lekarskiej, ochrona dóbr osobistych, sprawy konsumenckie, umowy, postępowania dotyczące nieruchomości, obrona przez roszczeniami cywilnymi osób trzecich);
 •  Prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in. rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem);
 •  Prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, obalenie testamentu);
 •  Prawo gospodarcze (m.in. rejestracja działalności gospodarczej i spółek, zastępstwo przed sądami i organami administracji, opinie prawne, umowy w obrocie gospodarczym, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych);
 •  Prawo pracy (m.in. dochodzenie roszczeń pracowników o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, wypadki przy pracy, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz regulacji wewnętrznych pracodawcy – regulaminów, zarządzeń, zwolnienia indywidualne i grupowe, związki zawodowe, mobbing, reprezentowanie pracodawców, badanie dokumentacji pracowniczej w siedzibie pracodawcy);
 •  Prawo administracyjne (m.in. skargi, odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentowanie stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, w tym także postępowania w sprawach służb mundurowych);
 •  Prawo medyczne (m.in. reprezentacja pacjentów i lekarzy w sprawach o tzw. „błąd w sztuce”, dochodzenie roszczeń, udział w postępowaniach karnych, cywilnych i dyscyplinarnych);
 •  Prawo sportowe (m.in. dochodzenie roszczeń majątkowych, sprawy o zapłatę, reprezentowanie zawodników, trenerów i działaczy przed organami związków
i organizacji sportowych oraz przed klubami we wszystkich rodzajach spraw);
 •  Prawo własności intelektualnej (m.in. sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji).
Copyright © Kancelaria CFL