Strona Główna   |   Kontakt
Strona Główna
Kancelaria CFL
Witamy
Tekst alternatywnyWysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, terminu wykonania zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtu, prowizji, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

Intencją Kancelarii jest dostosowanie oferty do konkretnej sytuacji, potrzeb i możliwości finansowych poszczególnych Klientów,
aby wynagrodzenie prawnika nie było przeszkodą w dochodzeniu roszczeń, zaś prawo do sądu nie było "prawem papierowym".

Kancelaria praktykuje formę pisemną zawieranych umów (zleceń) oraz potwierdzenie ustalonego wynagrodzenia fakturą VAT.
Copyright © Kancelaria CFL